MIT, El robot CSAIL desinfecta GRANDES SUPERFICIES

MIT, robot CSAIL desinfecta GRANDES SUPERFICIES, El robot CSAIL desinfecta el Greater Boston Food Bank